Make It Grow

Proiectul Make It Grow este un demers de promovare a responsabilităţii faţă de mediul înconjurător (colectare selectivă a deșeurilor, reciclarea lor, plantare de puieți etc.) prin încurajarea dezvoltării şi utilizării practicilor şi tehnologiilor care nu produc degradări temporare sau ireversibile ale acestuia. Educația ecologică prin implicarea membrilor, a simpatizanților, dar și a altor cetățeni activi din comunitate, în acțiuni ce contribuie la îmbunătățirea mediului înconjurător în care trăim, reprezintă ideea ce stă la baza acestei inițiative.

În ultimii ani, din cauza încălzirii globale, clima se află într-un amplu proces de schimbare negativă. Vântul și furtunile au o putere distructivă, iar vara temperaturile sunt caniculare. Acest lucru se întâmplă și din cauza insuficienței pădurilor și a poluării ridicate a aerului.

Educația tinerilor pentru a proteja natura și a conștientiza importanța plantării de puieți în vederea creșterii numărului de păduri, spații de vegetație dar și a contribuirii la binele planetei, chiar prin acțiuni mici, dar cu impact mare, reprezintă o datorie morală a noastră a tuturor, dar și un pilon motivațional în inițierea acestui proiect, care a avut deja 3 ediții, începând cu 2017.

Acest proiect promovează și crește nivelul responsabilității ecologice prin plantarea copacilor, prin crearea unui mediu prietenos pentru noi și generațiile viitoare și a fost conceput pentru a se adresa tuturor tipurilor de membri ai comunității. Flexibilitatea Make It Grow ne permite să ne adaptăm și să răspundem la nevoile mediului la nivel global.