ruxandra_visoiu Ruxandra Vișoiu – Avocat fondator R&R Partners – www.rrpb.ro

La ce vârstă mă pot angaja?

Pentru a fi angajat, trebuie să ai minimum 16 ani și o condiție fizică bună. Angajarea de la vârsta de 15 ani este de asemenea posibilă, dar numai cu acordul părinților sau al tutorelui și doar pentru joburi potrivite cu dezvoltarea fizică a minorului, cu aptitudinile de care dă dovadă și cu vârsta sa. Angajarea unei persoane sub 15 ani este strict interzisă.

Condiția fizică bună este determinată în urma unui examen medical. Certificatul eliberat în urma unei examinări medicale este obligatoriu pentru procesul de angajare.

 

Ce reprezintă perioada de probă?

Munca poate începe cu o perioadă de probă ce poate fi de maximum 90 de zile pentru angajații în funcții de execuție și 120 de zile pentru angajații în funcții de conducere.

În această perioadă, angajatorul va verifica dacă angajatul este potrivit pentru poziția respectivă, iar angajatul va observa dacă se adaptează la noul job. Pe durata sau la finalul perioadei de probă atât angajatorul, cât și angajatul pot desface contractul de muncă, fără o notificare prealabilă. Perioada de probă poate fi impusă o singură data pe durata angajării.

 

Pot să lucrez fără contract de muncă?

Munca fără contract de muncă scris este strict interzisă și poate determina amenzi ridicate din partea autorităților responsabile cu protecția muncii (ITM – Inspectoratul Teritorial de Muncă).

Aceste sancțiuni sunt aplicate în mod normal angajatorului, nu angajatului. Dar angajații „la negru” sunt defavorizați în cazul muncii fără contract aceștia: nu beneficiază de asigurare medicală, de contribuții sociale, nu acumulează vechime în muncă respectiva perioadă și nici nu pot obține rezidență temporară în România pe baza muncii prestate, dacă sunt străini.

 

Este în regulă dacă am contract de muncă pe perioadă determinată?

Angajarea se realizează în general pe o perioadă nedeterminată, tocmai pentru a proteja angajatul de abuzurile angajatorului. Cu toate acestea, potrivit legislației, o persoană poate fi angajată pe o perioadă determinată de maximum 3 ori consecutiv de același angajator.

Contractele sunt considerate succesive dacă sunt încheiate la mai puțin de 3 luni diferență. Angajatorii trebuie să faciliteze accesul angajaților la poziții de muncă pe contracte cu durată nedeterminată și să îi informeze în cazul apariției posturilor vacante de acest gen.


Poate angajatorul meu să îmi ceară să lucrez peste program oricând dorește?

 

Nu. Pentru angajații full-time, munca poate ajunge la maximum 8 ore/zi și 40 de ore/săptămână. Dacă angajatul este minor, poate lucra maximum 6 ore/zi și 30 de ore/săptămână.

Orele de muncă sunt, de regulă, distribuite în mod egal: 8 ore/zi și 2 zile libere. O zi lucrătoare de 12 ore continue ar trebui să fie urmată de 24 de ore libere.

Orele peste program sunt posibile doar prin convenție mutuală între angajator și angajat și trebuie să fie plătite corespunzător în următoarele 60 de zile sau să fie succedate de o creștere a salariului, potrivit orelor lucrate în plus.

 

Există dreptul legal la pauze/concediu?

Da. Conform legii, angajații care lucrează mai mult de 6 ore pe zi sunt îndreptățiți la pauză de masă și alte pauze pe durata zilei, conform noilor condiții de angajare.

În ceea ce privește pauza săptămânală, aceasta trebuie să fie de 2 zile consecutive libere: de obicei, sâmbăta și duminica.

Legea stabilește, de asemenea, zilele de sărbători legale: Anul Nou (1 ianuarie și 2 ianuarie), ziua Unirii (24 ianuarie), Vinerea Paștilor, Duminica Paștilor și ziua următoare, Ziua Muncii (1 mai), 1 iunie, Rusaliile, Adormirea Maicii Domnului (15 august), Sfântul Andrei (30 noiembrie), Ziua Națională a României (1 decembrie), prima și a doua zi de Crăciun. Persoanele de altă religie decât cea creștin ortodoxă primesc, de asemenea, 3 zile libere în plus, conform sărbătorilor religioase declarate.

În privința concediului anual, în general denumită vacanță, un angajat are dreptul la minimum 20 de zile libere conform legii, număr de zile în care nu sunt incluse sărbătorile legale. Un angajat nu poate renunța la dreptul său la vacanță, dar este posibil să își amâne perioada în care își exercită dreptul la concediu legal. Compensația prin bani pentru zilele de concediu nesolicitate este posibilă doar în cazul în care contractul de muncă este terminat. Pe durata vacanței anuale, angajatul trebuie să își primească salariul, ca în restul timpului în care nu este în concediu.

Concediul neplătit este posibil, însă strict pentru probleme personale urgente, în urma unor negocieri între angajator și angajat. Angajații pot beneficia, de asemenea, de concediu plătit sau neplătit pe motive academice, precum obținerea unei diplome sau terminarea unui curs. Angajatorii pot refuza o cerere de concediu pentru scopuri academice doar dacă activitatea companiei ar fi grav perturbată de absența angajatului.

 

Ce reprezintă clauza de neconcurență?

Părțile pot include în contractul lor o clauză de ne-concurență, potrivit căreia angajatul nu poate să lucreze pentru un alt angajator în același domeniu de activitate după ce contractul s-a terminat.

Cu toate acestea, respectiva clauză trebuie să stabilească clar durata pe parcursul căreia trebuie să fie respectată (maxim 2 ani), aria geografică în care operează interdicția, activitățile sau cerințele la care se referă și o compensație financiară, care va fi plătită de către angajator angajatului pe durata clauzei de ne-concurență. Compensația trebuie să fie plătită lunar către angajat și este minim 50% din salariul corespunzător ultimelor 6 luni dinainte de terminarea contractului. Dacă aceste prevederi nu sunt incluse în clauza de non-concurență, aceasta nu este valabilă.

 

Este posibil să renunț la job-ul meu în orice moment?

Angajații pot să demisioneze de la job-ul lor doar cu o notificare anticipată, potrivit contractului de muncă.

Cu toate acestea, termenul pentru trimiterea notificării nu trebuie să depășească 20 de zile pentru angajații în funcții de execuție, respectiv 45 de zile pentru angajații în funcții de conducere. În această perioadă, munca va continua în condiții obișnuite. Un angajat poate să demisioneze fără notificare doar în cazuri stricte, spre exemplu dacă angajatorul nu plătește salariul.

 

Poate angajatorul să își concedieze angajații în orice condiții?

Nu. Potrivit legislației în vigoare, un angajat poate fi concediat doar în baza unor abateri disciplinare sau pentru că este necorespunzător din punct de vedere profesional pentru respectiva poziție, dar, de asemenea, și pentru motive independente de activitatea angajatului (precum reorganizarea companiei, micșorarea companiei). Pentru concedierea bazată pe alte motive decât ne-corespunderea profesională, angajatul trebuie să primească compensație din partea angajatorului.

De asemenea, concedierea unui angajat pe baza de sex, orientare sexuală, vârstă, rasă, religie, etnie, stare de handicap, convingeri politice sau implicarea în greve de muncă este strict interzisă. Este, de asemenea, interzis să concediezi o persoană pe durata perioadei de carantină, a concediului medical, în perioada concediului de maternitate, pe durata creșterii copilului sau pe durata vacanței.

În caz de concediere nelegală, angajatorul va trebui să repună angajatul în poziția sa anterioară și să plătească toate salariile pe care le-ar fi perceput angajatul în perioada în care a rămas neangajat, care poate ajunge la niveluri foarte ridicate, de la caz la caz.

 

Ce se întâmplă dacă încalc clauza de confidențialitate?

Contractele de muncă pot conține clauze de confidențialitate, care operează atât pe durata contractului, cât și după încetarea acestora.

Potrivit acestor clauze, atât angajatul, cât și angajatorul pot fi obligați să nu dezvăluie informații pe care le-au obținut în virtutea executării contractului. Clauzele de acest gen pot avea aplicații generale și se pot referi la multe tipuri de documente: comerciale, secrete de marcă, dar și date cu caracter personal. Dacă una dintre părți nu își respectă obligațiile rezultate din clauză, aceasta va trebui să acopere în totalitate totalitatea prejudiciul suferit de către cealaltă parte, care poate ajunge la o compensație financiară ridicată.

 

Ce pot face dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile legale?

Angajații se pot adresa la Inspectoratul Teritorial de Muncă cu o plângere, detaliind situația de la locul de muncă și obligațiile legale pe care angajatorul refuză să le respecte. După transmiterea acestei plângeri, Inspectoratul Teritorial de Muncă poate să demareze o inspecție la locul de muncă al angajatului.

Dacă problema vizează discriminarea angajatului, există o altă autoritate la care vă puteți adresa, și anume CNCD (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării).

În final, poți intenta un proces împotriva angajatorul tău la tribunalul aflat în circumscripția domiciliului angajatorului sau al sediului, pentru motive precum concediere nelegală sau pentru neplata salariului.